print_header

Oglasi nekretnina

Pregled oglasov

Pregled oglasov

statistika

statistika

Cela baza nekretnina (ponuda i potražnja) nalaze se na jednom mestu, u jednom okruženju. Za svaki oglas posebno možete da odredite gde želite da se nalazi i kome može da bude vidljiv:

  • Intranet (za ličnu upotrebu, vidljiv je samo vama)
  • Extranet (za registrovane korisnike i partnere, one koji imaju pristup sistemu)
  • Deljenje oglasa između poslovnih partnera
  • Web sajt 
  • Portali koji se bave nekretninama.

Pri unosu oglasa, važno je uniformisati oglase uz pomoć određenih kriterijuma koje vam sistem zadaje:

  • Vrsta transakcije (kupovina, prodaja, izdavanje,...)
  • Vrste i tip nekretnine
  • Lokacije (države, region, oblast, opština, ulice)

Ovakvo uniformisanje vam omogućava bržu pretragu unutar sistema, ali i kvalitetniju i jednostavniju pretragu putem pretraživača (npr. Google), takođe i bolje pozicioniranje web sajta ili konkretne nekretnine na pretraživaču.

Brošura (pdf)

Upoznajte se sa MyRe.

Besplatni demo

Pogledajte MyRe prednosti u demu.

Pišite nam

Želite ponudu, pomoć? 
Imate pitanje?

©2024 MyRE | Sva prava zadržana | | Proizvodnja: kABI d.o.o.