Početni paket

 • do 2 koristnika
 • dodatni korisnik se naplaćuje po cenovniku
 • uredjivanje oglasa
 • kontakti: baza klijenata
 • E-poštar
 • izvoz oglasa na portale nepremicnine.si21.com i srbija.bazanekretnina.com i sve portale koji imaju XML uvoz
 • support klijentima
 • 2 GB prostora
 
 

Osnovni paket

 • do 5 koristnika
 • dodatni korisnik se naplaćuju po cenovniku
 • uređivanje oglasa
 • kontakti: baza klijenata
 • E-poštar
 • izvoz oglasa na portale nepremicnine.si21.com i srbija.bazanekretnina.com i sve ostale portale koji imaju XML uvoz
 • support klijentima
 • 5 GB prostora

 

 
 

Veliki paket

 • do 10 koristnika
 • dodatni korisnik se naplaćuje po cenovniku
 • uređivanje oglasa
 • kontakti: baza klijenata
 • E-poštar
 • izvoz oglasa na portale nepremicnine.si21.com i srbija.bazanekretnina.com i sve ostale portale koji imaju XML uvoz
 • support klijentima
 • 10 GB prostora

 

 

Za agencije do 10 koristnika

Paket obezbeđuje potpuno jednostavno i fleksibilno rešenje koje je neophodno agencijama zbog specifičnog posla kojim se bave.
Moguće je nadograditi paket sa svim dodatnim modulima koji su potrebni agenciji.

Uredjivanje oglasa

 • editor oglasa
 • više jezičnost
 • šifarnik oglasa kompatibilan i direktno povezan sa portalima srbija.bazanekretnina.com i nepremicnine.si21.com
 • izvoz podataka na sve portale koji prihvataju XML uvoz
 • integracija sistema sa web sajtom, ukoliko je sajt razvijen od strane kompanije Kabi ili Pyxis

E-poštar

 • sistem za obaveštavanje koristnika o ponudi nekretnina
 • statistika poslanih e-mailova
 • sistem je sinhronizovan sa bazom oglasa i kontaka

Kontakti

 • baza klijenata: kupci, prodavci
 • vođenje svih podataka o klijentima
 • povezivanje oglasa sa prodavcima
 • mogućnost samosatalnog podešavljanja različitih grupa klijenata

Baza nekretnina

 • detaljna baza svih nektretnina (oglasa, naselja, investicija, ...)
 • šifarnik za uredjivanje, pretragu, prikazivanje i oglašavanje nekretnina
 • editor nekretnina
 • statistika pregleda nekretnina
 • postavljanje prava, ko može da vidi, menja ili na bilo koji drugi način upravlja oglasom
 • višejezičnost, 8 jezika: SLO, HR, RS, DE, EN, IT, RU, AL
 • tri pisma: latinica, ćirilica, arapski

Slanje ponuda iz sistema

 • mogućnost kreiranja i slanja ponude nekretnina vrlo jednostavno uz pomoć sistema preko e-meila
 • praćenje statistike poslatih e-meilova

Pretraga nekretnina

 • pretraga nekretnina na bazi filtera
 • automatsko traženje odgovarajućih oglasa
 • automatsko traženje sličnih oglasa

Zašto bi ste kupovali računarsku opremu i softvere ako je jeftinije iznajmiti ih?


Da bi ste koristili sistem MyRE nije Vam potrebna skupa računarska oprema i serveri i održavanje istih.

MyRE je sistem prilagođen potrebama agencija za nekretnine. Rešenje je modularno i prilagodljivo svakoj agenciji posebno. Na ovaj način agencija može jednostavnije i kvalitetnije upravljati troškovima. 

Svi podaci se čuvaju na serveru koji je strogo zaštićen.

Sve ovo obezbeđujete jednom uplatom na mesečnom nivou.

Brošura (pdf)

Upoznajte se sa MyRe.

Besplatni demo

Pogledajte MyRe prednosti u demu.

Pišite nam

Želite ponudu, pomoć? 
Imate pitanje?

©2023 MyRE | Sva prava zadržana | | Proizvodnja: kABI d.o.o.